Javna nabava

PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU:


1) Plan nabave.pdf


2) Pravilnik.pdf


 


DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU:


1) Odluka o dopuni plana nabave -br1.pdf


2) Odluka o dopuni plana nabave- br-2.pdf


3) Registar ugovornih i okvirnih sporazuma.pdf


 


DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU:


1) NABAVA.pdf


 


U prilogu za 2014(2015):


1) PLANA NABAVE.pdf


2) PRAVILNIK.pdf


 


U prilogu za 2013(2014):


1) IZJAVA O SUKOBU INTERESA.pdf


2) PLANA NABAVE.pdf


3) PRAVILNIK.pdf