• TRAVEL - LIFT 500t

  • Prijevoz tereta

  • Usluge špedicije

Dobrodošli
Područje Slobodne zone luke Pula nalazi se na lučkom području luke Pula u akvatoriju južnog dijela pulske luke i obuhvaća:
- kopneni dio
- morski dio
ukupne površine 38.479 m²

O nama

Uvod

Na području Luke Pula sa statusom luke otvorene za javni promet, obavljaju se djelatnosti prekrcaja i skladištenja tereta u pomorskom prometu. Veliku većinu poslova obavljamo za potrebe Društva INA – gip odnosno osuguravamo logističku potporu aktivnostima proizvodnje prirodnog plina s plinskih polja lociranih u sjevernom Jadranu i dopremu plina na kopno ( plinovodom Ivana K – Pula ), s posebnim naglaskom na značenje svakodnevnog isplovljavanja / uplovljavanja najmanje triju opskrbnih brodova ( prijevoz posade off - shore platformi i osoblja izvođača radova, opreme, rezervnih dijelova, materijala itd. ). Proizvedene količine čine 40 % domaće proizvodnje plina i izravno utječu na podmirenje godišnjih potreba za plinom na razini RH. Radi se,s jedne strane, o strateškom projektu za Republiku Hrvatske kojim se osigurava isporuka plina u plinski transportni sustav RH, dok se s druge strane radi o očuvanju duge lučke tradicije u Gradu Puli.

SPECIJALIZIRANO DRUŠTVO

Kontinuiranim ulaganjem u modernizaciju opreme, Luka Pula danas je specijalizirano Društvo koje na nivou grada Pule i uže okolice pruža uslugu svojim radnim strojevima odnosno dizalicama i viličarima. Povezanošću sa drugim lukama i trenutnom angažiranošću Luke Pula na projektu širenja i modernizacije pozadinskog lučkog terminala na Škrljevu kojim se otvaraju realne opcije za povećanje prometa u Luci Rijeka, " pokazujemo " da smo kapacitirani za najzahtjevnije vrste poslova i tereta.

TERETNA LUKA

Preko naše prekrcajne luke u Štinjanu, izvozi se tehnički ( istarski ) kamen za zaštitu Venecijanske lagune. To je ujedno jedan od najpoznatijih svjetskih turističkih središta i pod cjelovitom zaštitom UNESCO – a.

LUČKA MEHANIZACIJA

Mogu se naručiti auto-dizalice od 18t i 70t ; viličari 3,5 t , 5 t i 10 t nosivosti.

Djelatnosti

Pretovar roba

Preko teretne luke u Štinjanu, sa dugogodišnjim partnerom društvom "Kamen Pazin" izvozimo tehnički kamen u Veneciju...

Skladištenje

Skladištenje roba na otvorenom i zatvorenom prostoru pod nadzorom.

Špedicija

Posredujemo prilikom unosa vozila, carinjenju roba i organizacije prijevoza na lokalitetu robno granične ispostave "Šijana" - Pula

Ugostiteljstvo

U sklopu naših prostora je i restoran zatvorenog tipa.

Novosti

Najam dizalica i viličara

Pružamo usluge našim radnim strojevima, dizalicama i viličarima, na području grada Pule i uže okolice. Kod najma radnih strojeva možete računati na kvalitetu i pouzdanost strojeva, unajmljivati ih možete na jedan dan ili duži period.

Više
TRAVEL - LIFT 500t

Mogućnost dizanja plovila do 500t. Na upit

Više
Plodine

"Gradimo Plodine u Puli, a ujedno i drugi prodajni centar Plodina u gradu Puli "

Više
Bazen

" Prisutni smo u izgradnji  javnog gradskog bazena u Puli "

Više

Kontakt

Tel. 052 211 117
Fax. 052 214 263
Adresa: Sv. Polikarpa 5, Pula

Vaša poruka je poslana. Hvala!