Dokumenti

Više informacija

Kontaktirajte nas

Dokumenti

Zapisnik sa 17. sjednice NADZORNOG ODBORA Društva LUKA PULA d.o.o.
Zapisnik sa 16. sjednice NADZORNOG ODBORA Društva LUKA PULA d.o.o.
Zapisnik sa 15. sjednice NADZORNOG ODBORA Društva LUKA PULA d.o.o.
Zapisnik sa 14. sjednice NADZORNOG ODBORA Društva LUKA PULA d.o.o.
Zapisnik sa 13. sjednice NADZORNOG ODBORA Društva LUKA PULA d.o.o.
Plan nabave - 2023. godina
Izvještaj o poslovanju 2022. godina
Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za Luka Pula d.o.o. 2022 - 2023
Izvještaj o provedbi akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022. na dan 30. prosinca 2022.godine.
Zapisnik sa 12. sjednice NADZORNOG ODBORA Društva LUKA PULA d.o.o.
Zapisnik sa sjednice Skupštine LUKA PULA d.o.o. - 23.12.2022
Zapisnik sa 11. sjednice NADZORNOG ODBORA Društva LUKA PULA d.o.o.
Zapisnik sa 10. sjednice NADZORNOG ODBORA Društva LUKA PULA d.o.o.
Zapisnik sa sjednice Skupštine LUKA PULA d.o.o. - 14.11.2022
Zapisnik sa 9. sjednice NADZORNOG ODBORA Društva LUKA PULA d.o.o.
Izvještaj o poslovanju 2021. godina
Zapisnik sa sjednice Skupštine LUKA PULA d.o.o. - 10.08.2022
Zapisnik sa 8. sjednice NADZORNOG ODBORA Društva LUKA PULA d.o.o.
Izvještaj o poslovanju 2020. godina
Izvještaj o poslovanju 2019. godina
Izvještaj o poslovanju 2018. godina
Poslovnik o radu NO / Društveni ugovor
Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa 2021 - 2022
Odluka o otvrđivanju naknada NO
Plan nabave - 2022. godina
Plan nabave - 2021. godina
Plan nabave - 2020. godina
Plan nabave - 2019. godina
Plan nabave - 2017. godina
Dopuna javne nabave br 1. - 2016. godina
Dopuna javne nabave br 2. - 2016. godina
Plan nabave - 2015. godina
Plan nabave - 2014. godina
Plan nabave - 2013. godina
Pravilnik javne nabave
Registar ugovora
Izjava o sukobu interesa - 2022
Imate pitanja ili vam je potrebna pomoć? Stojimo vam na raspolaganju!